home

Een vermogen verwerf je niet zomaar. Dat is veelal met zorg opgebouwd. Vaak door er hard voor de werken. Wie vermogen heeft wil het graag houden. Of – beter nog – het verder uitbouwen. Door met zorg te investeren in groei. Door kansen te zien en mogelijkheden af te wegen.

Maar wel op een verantwoorde manier en zonder dat uw vermogen wordt onderworpen aan onverantwoorde risico’s. Dan heeft u iemand nodig die u de juiste richting geeft en de weg wijst naar groei van uw vermogen.

Steentjes Vermogensbeheer: het rendement van vertrouwen

Bij het uitbesteden van het beheer van uw vermogen gaat het vooral om één ding: vertrouwen.
Vertrouwen krijgt u niet van een mooi verhaal of een glimmende brochure. Het helpt, maar vertrouwen moet je vooral verdienen. Daar beginnen we mee bij Steentjes Vermogensbeheer. Maar daar stopt het niet bij.

Persoonlijk contact als kernpunt

Vertrouwen krijgen is elke dag weer onze grootste uitdaging. Daarom begint onze dienstverlening altijd met een aantal persoonlijke gesprekken. Om uw specifieke situatie te doorgronden. Maar ook om uw persoonlijke wensen en verwachtingen in kaart te brengen. Het is de basis waarop wij een persoonlijke relatie met onze cliënten aangaan.

Als het goed is krijgt u dan snel het gevoel dat wij voor u de juiste partner zijn. Graag nodig ik u uit om in alle rust te bekijken wat we voor u kunnen betekenen. Neem vervolgens – geheel vrijblijvend – contact op en ervaar hoe rendement op basis van vertrouwen in de praktijk werkt.

 

Wilfried Steentjes
Directeur
Willem Suermondt  
Directeur  

Vertrouwen:

  • dat uw belang het zwaarste weegt. Altijd.
  • dat aan al uw persoonlijke wensen wordt voldaan.
  • dat we geen onrealistische beloftes doen.
  • dat er bij gewijzigde omstandigheden adequaat wordt gehandeld.
  • dat we ook ‘nee’ zeggen als dat nodig is.
  • dat alles wordt gedaan om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.