Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Met het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (“PSK”) wordt het proces van kapitaaloverdrachten gestroomlijnd tussen banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen voor fiscaal gefacilieerde producten. Het PSK heeft tot doel dat de overdrachten tijdig en voorzien van alle gegevens uitgevoerd kunnen worden, waarbij de overdracht van de uit de fiscale wetgeving voortvloeiende aansprakelijkheid tussen de overdragende deelnemer en de ontvangende deelnemer is geregeld.

De aangesloten partijen bij het PSK hebben afspraken gemaakt met de intentie om de waardeoverdracht binnen een tijdsbestek van veertien (14) dagen, nadat alle benodigde documenten zijn ontvangen, fiscaal geruisloos over te dragen naar een andere aangesloten partij. Indien de veertiende (14e) dag in het weekend of op een feestdag valt, geldt de eerstvolgende werkdag als veertiende (14e) dag. Als de betaling niet binnen veertien (14) dagen plaatsvindt, dan vergoedt de overdragende partij de wettelijke rente zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
Het PSK en de deelnemers kunt u vinden op de websites van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Voor welke producten geldt het protocol?

  • Lijfrentekapitaal (verzekeringen (alle fiscale regimes), beleggingsrechten);
  • Goudenhanddrukkapitaal (verzekeringen (alle regimes), beleggingsrechten), spaarrekeningen en beleggingsrechten;
  • Overig stamrechtkapitaal;
  • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de regels van wettelijke waardeoverdracht (bij wijziging van werkgever);
  • Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht;
  • Kapitaalverzekeringen, inclusief Kapitaalverzekeringen Eigen Woning; en
  • Toekomstige producten die sterk overeenkomen met nadat de werkgroep PSK daartoe besloten heeft.

Welke producten biedt Steentjes Vermogensbeheer aan?
Steentjes Vermogensbeheer biedt op dit moment alleen een pensioenrekening aan: een lijfrente of geblokkeerde beleggingsrekening om belastingvriendelijk een vermogen op te bouwen om uw pensioen mee aan te vullen. Het is daarom alleen mogelijk om de waarde van een lijfrenterekening of -verzekering bij een andere aanbieder over te dragen. Waarde overdracht van andere producten kan Steentjes Vermogensbeheer niet accepteren.

Kapitaaloverdracht naar Steentjes Vermogensbeheer
Heeft u een tegoed op een bestaande lijfrenterekening of lijfrenteverzekering? En wilt u dit tegoed overhevelen naar een rekening bij Steentjes Vermogensbeheer? Als de overdragende partij een PSK-deelnemer is, dan kunt u een opdrachtformulier voor kapitaaloverdracht op de website van die PSK-deelnemer vinden. Het volledig ingevulde en ondertekende opdrachtformulier stuurt u samen met alle gevraagde documenten naar de overdragende PSK-deelnemer waar uw huidige lijfrenterekening of – verzekering loopt. De overdragende PSK-deelnemer neemt contact met u op als er nog aanvullende gegevens of documenten nodig zijn. Zodra uw huidige aanbieder het formulier en alle vereiste documenten heeft ontvangen, zet deze de waardeoverdracht in gang. Bij een overdracht naar Steentjes Vermogensbeheer gelden de voorwaarden van de overdragende partij.

Als de overdragende partij geen PSK-deelnemer is, kan de procedure iets langer gaan duren voordat aan alle formaliteiten is voldaan. Reden daarvan is dat dan een vrijwaringsverklaring moet worden opgesteld die naar tevredenheid is van de overnemende partij.

Kapitaaloverdracht naar een andere aanbieder
Als u uw kapitaal bij Steentjes Vermogensbeheer over wenst te dragen aan een andere PSK-deelnemer, dan kunt het daarvoor bestemde aanvraagformulier overdracht lijfrentekapitaal invullen, ondertekenen en tezamen met een kopie identiteitsbewijs (geen rijbewijs) naar ons opsturen. Met het aanvraagformulier overdracht lijfrentekapitaal verzoekt u ons uw kapitaal over te dragen naar de financiële instelling van uw keuze. Wij zullen uw verzoek conform het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten uitvoeren. De Overdracht van uw kapitaal gebeurt na acceptatie van uw verzoek. Als de overnemende partij geen PSK-deelnemer is, kan de procedure iets langer gaan duren voordat aan alle formaliteiten is voldaan. Reden daarvan is dat dan een vrijwaringsverklaring moet worden opgesteld die naar tevredenheid is van de overnemende partij.

Het kan voorkomen dat u uw nieuwe financiële instelling gemachtigd heeft om de overdracht verder te verzorgen. Wij werken daaraan mee mits wij dit ingevulde formulier en uw machtiging van die financiële instelling met kopie identiteitsdocument per post ontvangen.

De administratieve kosten die door ons in rekening worden gebracht voor het overboeken van uw waarde naar een andere aanbieder, zijn € 175,–.

Wat kunt u verwachten?
Nadat wij het aanvraagformulier overdracht lijfrentekapitaal tezamen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van u hebben ontvangen, zorgen wij ervoor dat uw product bij Steentjes Vermogensbeheer wordt beëindigd en uw kapitaal wordt overgedragen.. Als uw verzoek niet compleet is, informeren wij u hierover en vragen wij u om aanvullende gegevens. Wij maken uw kapitaal uiterlijk binnen 10 werkdagen over aan de financiële instelling van uw keuze

Fiscale regels
Overdracht naar een andere financiële instelling is niet altijd mogelijk zonder verlies van specifieke fiscale voordelen. Hier zijn fiscale regels aan verbonden. Deze fiscale regels bepalen of en hoe u het geldbedrag kunt overdragen naar een ander product/aanbieder. Maar ook hoe u de fiscale voordelen van uw huidige product kunt meenemen, als u deze voortzet in een ander financieel product. Het niet volgen van de fiscale spelregels kan betekenen dat u belasting en misschien ook een fiscale boete (revisierente) moet betalen. Een overdracht volgens het PSK geschiedt fiscaal geruisloos. Als u meer wilt weten over fiscale regels kunt u kijken op www.belastingdienst.nl en zoeken op lijfrente.

Wie nemen er deel aan het PSK?
De deelnemers aan het PSK zijn verzekeraars en/of banken die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse Vereniging van Banken. Andere financiële instellingen die geen lid zijn kunnen op eigen verzoek en vrijwillig deelnemen aan het PSK. Steentjes Vermogensbeheer neemt als beleggingsonderneming vrijwillig deel aan het PSK. Alle PSK-deelnemers kunt u vinden op de websites van de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Vragen?
Heeft u vragen over uw waardeoverdracht? Wij helpen u graag. Neem hiervoor contact met ons op via telefoonnummer (035) 6910865 of via e-mail f.kamer@steentjes-vermogensbeheer.nl.

Actueel

Powell wil geen Burns worden
18 maart 2024

Powell wil geen Burns worden

Als de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (FED) Jerome Powell een ding niet wil dan is het de geschiedenis in gaan als een tweede Arthur Burns.
Lees verder
Spreads
18 maart 2024

Spreads

“A hot number”. De korte analyse van de gisteren gepubliceerde producenten prijs index (PPI) in de VS. In plaats van een stijging van 0,3% op maandbasis was dit het dubbele.
Lees verder