Vergelijkende kosten maatstaf

Voor het beheren van uw vermogen vragen wij van u als klant een vergoeding: de beheervergoeding. Deze wordt berekend op basis van een percentage van de eindwaarde van uw portefeuille per maand of per kwartaal. Voor deze vergoeding monitoren wij dagelijks uw portefeuille, voeren wij risicoanalyses uit, kopen en verkopen wij beleggingen aan de hand van de besluiten van het belegging comité.

Naast deze vergoeding vraagt de samenwerkende bank eveneens een vergoeding voor het administreren van uw beleggingen. Wij werken samen met meerdere banken, zoals ABN AMRO,  Theodoor Gilissen, SNS en BinckBank, die elk eigen tarieven hanteren. Graag informeren wij u daarover. Daarnaast brengt een groot aantal beleggingsproducten ook kosten in rekening. Om die reden beleggen wij nauwelijks in dit soort producten. Het beperkt houden van de kosten beschouwen we als een van de uitgangspunten om tot een bevredigend rendement te komen.

Hieronder treft u een voorbeeldberekening aan voor een gefingeerde portefeuille. Wij gaan uit van een portefeuille waarin de vermogensbeheerder slechts transacties verricht wanneer markten sterk bewegen. Hierbij hanteren wij de tarieven van Binckbank. Andere banken brengen andere tarieven in rekening.

De totale verwachte kosten bij een portefeuille van € 100.000 bedragen per 1 januari 2016.

Eenmalige kostenBedragPercentage
Inventarisatie   € 0,000,00%
Beleggingsvoorstel   € 0,000,00%
Opening rekening   € 0,000,00%
Kosten van de dienstverlening
Beheervergoeding   € 1.000,001,00%
Servicefee  BinckBank   € 150,000,15%
BTW   € 241,500,24%
aan/verkoop Binckbank   € 350,000,35%
Transactiekosten beleggingsfondsen   € 0,000,00%
Performance vergoeding   € 0,000,00%
Lopende kosten van producten in portefeuille   € 0,000,00%
Kosten beleggingsfondsen   € 0,000,00%
Kosten ETF   € 0,000,00%
Kosten gestructureerde producten   € 0,000,00%
De totale verwachte kosten € 1.741,501,7415%

Actueel

Buitensporige Bonus
24 juni 2024

Buitensporige Bonus

24 juni 2024 “If you do a good job, you get a big bonus”. Een uitspraak die in de jaren voor de kredietcrisis bij alle banken gangbaar was. Volgens sommigen was de bonuscultuur de oorzaak van de kredietcrisis. Want met name handelaren namen soms posities in die, als het goed ging, de financiële instelling veel […]
Lees verder