Olie

5 juli 2021

De columnist van UnHedge, een rubriek in de Financial Times, wil de komende weken zoveel mogelijk het woord inflatie vermijden. Dat met het argument dat niemand weet hoe deze zich ontwikkelt.

Het zal problematisch voor hem zijn. Want de hele zomer en ook de komende herfst zal dit het belangrijkste thema zijn. Inflatie kan ontstaan door twee factoren. Stijging van de lonen en stijging van de grondstoffen. Allereerst de lonen. Uit de werkloosheidscijfers die afgelopen vrijdag werden gepubliceerd blijkt dat lonen fors aan het stijgen zijn. Ten opzichte van een maand eerder was de stijging 0,3%. Kijken we echter naar de stijging ten opzichte van februari 2020 (het begin van de pandemie) dan is de stijging 6,6%.

Dat is inflatoir. Maar als we echter de cijfers analyseren dan blijkt dat de grootste stijging in de winkelsector plaatsvond in februari 2020, een toename van 7,9% ten opzichte van februari 2020. Loonstijgingen in de bouw en fabriekssector zijn minder, rond de 4,9%. Men zou voorzichtig de conclusie mogen trekken dat eindproducten, die in de inflatiecijfers tot uiting komen, nog niet al te snel stijgen. In de grondstoffen is de stijging fors geweest maar een groot aantal is inmiddels weer aan het dalen. Dat geldt niet voor de belangrijkste grondstof. De prijs van een vat olie bereikte, gemeten aan de prijs van Brent, afgelopen week het hoogste niveau sinds 2018. Dit kwam doordat de organisatie van olieproducerenden landen OPEC aangevuld met Rusland niet tot een overstemming konden komen over een verhoging van de productie. In de oorspronkelijke plannen zou men de productie willen opvoeren naar ruim 500.000 barrels per dag (b/d). Maar met name de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) was tegen deze verdeling. Zij vonden het deel dat zij mogen bijdragen te weinig. Ook het voorstel om dan 400.000 b/d verhoging te doen, met een groter deel voor de VAE, kon niet op de steun rekenen van de VAE. Voorlopig komt er dus niet meer olie op de markt en dat zal zorgen voor een hogere olieprijs. Angst dat de Amerikaanse schalieproducenten fors zullen gaan produceren is er minder. Door de enorme daling van de olieprijs zijn vele failliet gegaan. Dat heeft gezorgd voor forse verliezen bij investeerders die nu niet direct weer geld willen investeren om bronnen te openen. Een verdere stijging van de olieprijs lijkt derhalve voor de hand te liggen. Gunstig nieuws voor de  oliemaatschappijen. De koersen in deze sector zijn relatief het sterkst gestegen in het afgelopen halfjaar. Maar gezien de waardering en de spanningen in de markt kunnen ze het ook de komende maanden beter doen dan gemiddeld.