Japan

22 november 2021

Volgens redacteur Floor Rusman van het NRC zijn er drie grote zorgen heden ten dage. Het klimaat, corona en inflatie. Maar die problemen zijn niet wereldwijd.

In Japan zijn er natuurlijk problemen met corona. De Olympische Spelen in Tokio moesten in aangepaste vorm worden gehouden na een jaar uitstel. Milieu is ook een groot probleem. En na de problemen rondom Fukushima ruim 10 jaar geleden zal kernenergie voor Japan niet de oplossing zijn. Maar wat betreft inflatie is dit geen probleem voor de Japanse economie. In september was de geldontwaarding op consumentenniveau 0,2%.

En dat terwijl in oktober deze in de Verenigde Staten 6,2% was. Het mag opmerkelijk worden genoemd dat de inflatie in Japan zo laag is. Japan heeft namelijk weinig natuurlijke hulpbronnen en moet de meeste grondstoffen importeren. En zoals bekend zijn het voor grondstoffen die in prijs zijn gestegen. Als we kijken naar de inflatiecijfers zonder voedsel en energie dan daalden de prijzen zelfs met 0,5%. De belangrijkste reden voor de dalende prijzen waren overigens kosten voor mobiel telefoneren. Door een wetswijziging daalde de prijzen in deze component met 28% op jaarbasis. Een eenmalig effect maar duidelijk is dat de grootste oorzaak van de lage inflatie of beter gesteld de deflatie komt door de lage groei van de Japanse economie. De groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) is 1,4% op jaarbasis. Ter vergelijking, de Amerikaanse economie groeit gemiddeld met 4,9% en de Eurozone met 3,7%. Om de economie te stimuleren heeft de Japanse regering afgelopen vrijdag een nieuw steunpakket aangekondigd van ¥ 55,7 biljoen. Meer dan analisten op hadden gerekend, deze gingen uit van een bedrag van tussen de ¥30 tot 40 biljoen. Het bedrag is ongeveer gelijk aan 10% van het BNP. Dat premier Fumio Kishida dat plan aankondigde was ook opvallend. In het verleden ging zij door als iemand die tegen teveel fiscale stimulering was. Maar nu zet hij het beleid van zijn voorganger Shinzo Abe door. “Abenomics” zoals het werd genoemd wordt gewoon doorgezet. Een groot deel van het bedrag wordt overigens besteed aan de gezondheidszorg waaronder hogere salarissen voor verpleegkundigen. Daarnaast wordt er ook “helicopter” geld verstrekt aan huishoudens. Vraag is natuurlijk of dit nieuwe steunpakket uiteindelijk gaat zorgen voor een groei van de economie. De historie zorgt niet voor optimisme. Voor beleggers is het dan ook verstandig om niet al te enthousiast te reageren op de nieuwe stimulering.