8 januari 2024

De geschiedenis herhaalt zich

8 januari 2024

De dertigste jaargang van deze nieuwsbrief. Met daarbij de kanttekening dat we de bekende uitgeverstruc hebben toegepast. Het eerste exemplaar startte in november 1995.

En dan is de tweede jaargang ruim al een maand later. De truc is bedoeld om aan te geven dat het de publicatie al geruime tijd bestaat. Dat zou meer lezers aantrekken. Doel van deze nieuwsbrief om enige nuchterheid te brengen in de vaak onoverzichtelijke financiële wereld. En dat vooral voor beleggers. Die moeten immers hun strategie niet laten afhangen van de waan van de dag. Een rond getal zoals 30 nodigt uit om telkens naar het verleden te kijken.

Of dat zin heeft is de vraag. Immers als het verleden een leidraad is voor de toekomst zou men met technische analyse ver kunnen komen. Maar er is geen technisch analist te vinden die het altijd goed voorspelt. Was dat namelijk wel zo dan had hij of zij de gehele financiële markten in handen. Maar net als ronde getallen is het kijken naar plaatjes of charts verleidelijk om de toekomst te voorspellen. Maar zoals we vaker aangaven, nooit is er een financieel instrument geweest dat voor de TV verklaarde dat zij door de steun zijn gebroken of weerstand ondervonden op een bepaald niveau. Toch kan niet ontkend worden dat er soms opmerkelijke overeenkomsten zijn uit de geschiedenis. De rentestijging vanaf midden 2023 tot oktober van dat jaar lijkt heel erg op die van de obligatiekrach van 1996. In korte tijd steeg de toen de 10-jarige Amerikaanse rente van 5,6% naar 7%. Dat niveau is daarna nooit meer bereikt. Geldt dat straks ook voor de 5% die begin november op de borden kwam? Dan is een voorspelling van de rente voor dit jaar eenvoudig. Een andere overeenkomst, is de stijging van de technologiefondsen in november/december van het afgelopen jaar niet hetzelfde als die in 1999/2000? Toen steeg de Nasdaq index met veel technologiefondsen met 90%. Daarna verloor deze index 60%. In 2023 steeg de Nasdaq bijna 50%. De eerste vier dagen van dit jaar zorgde voor een verlies van meer dan 3%. Een begin van de volgende krach? Maar zoals het altijd zo mooi wordt gesteld. “De geschiedenis herhaalt zich niet maar rijmt wel”, aldus Marc Twain. Derhalve proberen een analyse te maken op basis van het verleden gaat soms goed maar vaker volkomen fout. Er zijn altijd verrassingen. Ook als de overgrote meerderheid van de analisten iets voorspelt is dat geen zekerheid dat het ook gaat gebeuren. Het voor de hand liggende voorbeeld is wel de recessie in de Verenigde Staten. Die zou er in 2023 komen maar de grootste economie groeide gewoon door ondanks de forse renteverhogingen van het jaar daarvoor. Niet alleen herhalen economische processen zich niet, het kan ook niet in statische modellen worden gegoten. Dus is het per definitie ook niet te voorspellen. Derhalve houden we ons ook ver van het doen van voorspellingen wetende dat er altijd verrassingen kunnen komen. Wie dat weet kan inderdaad rustig gaan beleggen. Natuurlijk wel in kwaliteit want dat komt altijd bovendrijven. Net als wrakhout. En het verschil tussen die twee willen we aangeven.

 

Meer actueel

Soap rondom OpenAI
27 november 2023

Soap rondom OpenAI

27 november 2023 In de soapserie Dallas stierf een van de hoofrolsspelers, Bobby Ewing, vertolkt door Patrick Duffy. De acteur wilde stoppen met de serie en werd zo uit de serie “geschreven”. Later kwam hij op zijn besluit terug. De scenarioschrijvers van Dallas zaten met een probleem. Hoe iemand die gestorven is weer levend te […]
Lees verder
Sterk herstel Nasdaq
24 november 2023

Sterk herstel Nasdaq

24 november 2023 Na het slechte jaar 2022 waarin de Nasdaq-index 33% verloor ziet dit jaar er veel beter uit. Een stijging van 36% en dan moet de veel voorspelde eindejaarsrally nog beginnen.
Lees verder