Voorspellen

10 januari 2022

De laatste jaren kwam er in het eerste nummer van deze nieuwsbrief onze voorspelling voor het nieuwe jaar. Met daarbij ook waar we onze prioriteiten leggen voor de asset allocatie. 

Daar stappen we nu vanaf. Een van de redenen hiervoor is dat er ten opzichte van een jaar geleden weinig veranderd is wat betreft onze visie. Obligaties zijn enorm lastig om nu in te beleggen. De eerste week geeft dat al aan. De JPMorgan Euro Goverment index is nu al bijna 1% gedaald. Kopen van dit soort obligaties heeft derhalve weinig zin voor diegenen die ten minste kapitaalsbehoud nastreven.

De belangrijkste reden echter is dat voorspellen simpelweg onmogelijk is. Bij een grote vermogensbeheerder werd aan alle professionals elk jaar gevraagd een voorspeling te doen over de stand voor de indexen na 12 maanden. Een had simpelweg de standen voorspeld met de laatste twee cijfers van het kalenderjaar. Hij had het beste voorspeld. Geen diepgravende methodiek, simpel gegokt. En ondanks dat iedereen dat weet doen we in alles graag een voorspelling erover. Of het nu is via goksites op sportwedstrijden of over de ontwikkeling van het Covid-19 virus. Dat virologen constant aangeven dat zij niet weten hoe de ontwikkelingen zullen zijn, omdat ook zij telkenmale verrast worden, voorkomt niet dat de vraag “wat denkt u dat er gaat gebeuren” telkens gesteld wordt. Voorspellingen kunnen nog voor ze gepubliceerd worden achterhaald zijn. Was bijvoorbeeld een jaar geleden die situatie rondom het Capitool in Washington anders gelopen en had de toenmalige president Trump de staat van beleg afgekondigd dan was de S&P500 niet met 25% gestegen in 2021. Een trend die we de laatste jaren zie is dat veel strategen nu tien of meer meest onmogelijke ontwikkelingen voorspellen. En dat vooral voor de publiciteit. Het is makkelijkste om te doen. Immers iedereen kan van alles verzinnen want argumenten behoeft men niet te hebben. Komt het niet uit dan behoeft daar geen rekenschap over te worden afgelegd want het was toch onmogelijk. Komt het wel een keer uit dan kan men daar nog jaren op teren. Men had immers iets voorspeld dat door geen enkele andere strateeg was voorzien. Vandaar dat het er vaak ook tien zijn want er is altijd een kans dat er een uitkomt. Maar een goede vermogensbeheerder moet daar niet aan meedoen. In deze nieuwsbrief trachten we wekelijks de financiële markten in perspectief te plaatsen. En aan de hand daarvan proberen we een zo’n gedegen mogelijk beleggingsbeleid te formuleren.