VIX op een hoog niveau

9 Mei 2022

Paul Tudor Jones stelde de afgelopen week dat op dit moment de financiële wereld slecht is voor beleggers. “Je wilt geen aandelen of obligaties hebben op dit moment.

Jones is een hedgefund manager die beroemd werd omdat hij de crash in 1987 had voorspeld. Dat we in moeizame tijden leven bleek wel de afgelopen week met grote uitslagen (zie FT9VS-2022). Het blijkt ook uit de volatiliteitsindex van de S&P500 de VIX. Vrijdag sloot deze index op 30,2. Onterecht wordt deze index gezien als angstbarometer. Het is echter een statistiek die de beweeglijkheid meet. De stand van 30 geeft aan dat de kans er is dat de S&P500 de komende tijd met 30% stijgt of daalt.

In de afgelopen jaren is de stand slechts 4% van die tijd boven die 30 geweest. Aan het begin van de pandemiecrisis kwam de VIX uit tot zelfs boven de 80. De hoge stand nu vloeit voort uit het gegeven dat de premies voor opties hoog zijn. Een aantal beleggers kopen putopties (deze geven recht om aandelen te verkopen) om hun portefeuilles te beschermen tegen verdere koersdalingen. Die grote vraag zorgt voor hogere prijzen en dus voor een hogere VIX. Ook worden er callopties gekocht (deze geven recht om te kopen) om met een minder risico te kunnen profiteren van een marktherstel. Ook hier wordt steeds meer voor betaald. Hoge prijzen lokken natuurlijk ook beleggers die een tegengestelde positie durven in te nemen dat zou de optiepremies doen dalen en in lijn daarvan de VIX. Echter deze risicovolle wijze van beleggen zal pas dan gebeuren als er wat minder onzekerheid is. En die lijkt voorlopig nog niet weg te zijn. De stijging van de rente is daar een van. In de VS is bereikte de 10-jarige staatslening nu een niveau van meer dan 3%. In absolute termen nog altijd niet heel veel. Maar de vraag is nog hoeveel de rente verder kan stijgen. Een groot aantal strategen hadden in hun analyse een niveau van 2,75%. Dat is lager dan de huidige situatie. De markt is duidelijk angstig voor verdere verhogingen door de Amerikaanse centrale bank (FED). Afgelopen week werd de rente verhoogd met 0,5% naar een niveau tussen de 0,75% en 1%. Veel analisten verwachten dat de rente dit jaar naar tenminste 2,5% wordt verhoogd. Sommigen spreken zelfs van 3,5% in 2023. Komende week op 11 mei komen de inflatiecijfers op consumentenniveau. Als deze tegenallen dan zullen er meer analisten aangeven dat de rente verder zal stijgen. Maar de kans is ook dat er een meevaller is. Want de stijging lijkt de afgelopen maanden af te zwakken. Een opvallend geluid komt van Solomon Tadesse van Société Générale. Deze analist stelt dat de FED nog slechts een keer in juni gaat verhogen en daarna niet meer. Tadesse komt tot deze conclusie puur op basis van kwantitatieve analyse. In het verleden blijkt dat na verlagingen de verhogingen niet meer dan 2/3 zijn van de totale verlagingen. En dat is dan al in juni bereikt. Ook op basis van andere statische gegevens komt hij tot die conclusie. Als zijn analyse uitkomt dan is inderdaad het niveau van de 10-jarige leningen te ver doorgeschoten.