Verwachtingen 2021

De Griekse obligatiemarkt was de beste rentemarkt van het afgelopen jaar. En de Deense aandelenindex was de beste in deze beleggingscategorie. Europa was derhalve het continent om geld in te investeren.

Bovendien was de euro de sterkste munt wereldwijd. Wie dat overziet zou denken dat 2020 een normaal beleggingsjaar was. En onder normaal verstaan wij dat er altijd verrassingen zijn. Geen exotische aandelenmarkt die het beste scoorde maar een Westerse aandelenmarkt. Waar niet zo heel lang geleden iedereen afraadde om te investeren in Griekenland bleek dat een goede investering.

En bij normaal hoort ook dat er ontwikkelingen zijn die we verkeerd inschatten, zoals de daling van de dollar. Maar zoals bekend was 2020 alles behalve een normaal jaar. Voor veel ondernemers in bijvoorbeeld de horeca een rampjaar. Tegelijkertijd stegen de koersen van sommige bedrijven spectaculair. Vaak van bedrijven die hun aandeelhouders niet belonen in de vorm van dividend. Beleggingswijsheden bleken totaal niet van enige waarde meer te zijn. Obligaties waren jarenlang het fundament in portefeuilles. Niet alleen een nette uitkering elk jaar maar het zorgde ook voor stabiliteit in portefeuilles. Immers als aandelenmarkten daalden bleven obligaties relatief gelijk of namen in waarde toe. Sommige analisten vergeleken obligaties ook met vruchtenbomen. Maar wie nu in obligaties wil investeren moet concluderen dat er voor het grootste deel een negatieve rente is. Oftewel de bomen dragen geen vruchten meer. Dat zal de komende jaren waarschijnlijk zo blijven. Ook de stelling dat een deel in onroerend goed moet worden geïnvesteerd omdat dat de portefeuille in balans zal houden is niet meer. Wereldwijd daalden onroerend goed fondsen omdat de zekere huurinkomsten ineens niet meer zo zeker waren. Er wordt zelfs getwijfeld of een winkel wel toekomst heeft. Net zoals er vraagtekens worden gezet bij kantoorgebouwen. Wij betwijfelen of dit naargeestige beeld over een jaar nog geldt. Natuurlijk zullen zaken veranderen maar de mens blijft een kuddedier en zal uiteindelijk als het veilig is weer elkaars gezelschap opzoeken. Aandelenindices zijn gecreëerd om een indicatie te geven over de toekomst van de economie. Het gegeven dat vele indexen na de enorme val van februari/maart weer terug zijn op de niveaus daarvoor duidt erop dat het herstel duurzaam zal zijn. En dan kan het ook niet anders dat de kwaliteitsbedrijven die het zwaar hebben gehad in 2020 ook verder zullen herstellen. Want uiteindelijk is het ook een beleggerswijsheid dat kwaliteit boven komt drijven.