Verandering bij RDS

1 november 2021

“De beste stuurlui staan aan wal”, het spreekwoord dat al in de 17e eeuw door Jacob Cats werd gebruikt is zeker van toepassing op het besluit van het ABP.

In principe wordt het beleid van een bedrijf bepaald door de geldverstrekkers: de aandeelhouders. Zij investeren hun kapitaal in bedrijven waarvan zij denken dat het de komende jaren winstgevend zal kunnen zijn. In kleine ondernemingen willen de geldverstrekkers ook van tijd tot tijd raad geven welke richting de onderneming zou moeten gaan. Gaat dat niet naar hun wens dan proberen zij hun aandelen te verkopen.

Het besluit van het ABP om haar belangen in de olie-industrie te verkopen is volgens een van de grootste pensioenfondsen in de wereld ingegeven door zorgen over het milieu. De olie-industrie zorgt voor een toename van de CO2 uitstoot en dat dat moet worden verminderd. Anders, zo wijzen wetenschappelijke studies uit, gaat de gemiddelde temperatuur op aarde omhoog hetgeen enorme economische gevolgen heeft. Vanuit die optiek is de toekomst van de olie-industrie uitermate slecht en valt de voorgenomen verkoop te begrijpen. Maar zoals alle problemen is het helaas niet zo zwart of wit. De olie-industrie kan veel doen om haar eigen processen steeds milieuvriendelijker te maken. Maar het grote probleem zijn de klanten van bijvoorbeeld Royal Dutch Shell (RDS). Zij consumeren producten en dragen zo bij aan de CO2 uitstoot. Een simplistische oplossing zou zijn als RDS al haar tankstations zou sluiten en ook geen vliegtuigbrandstof meer zou leveren. Het hoeft geen nadere uitleg dat een dergelijke maatregel desastreus zou zijn voor een economie. Het is nu eenmaal een gegeven dat onze economische activiteiten op olie zijn gebaseerd. Daar kan een bedrijf als RDS weinig aan doen. Het totaal “groen” maken van een economie is dan ook niet snel mogelijk en kan zeker niet door een bedrijf worden geïmplementeerd. In dat kader heeft de actie van het ABP derhalve weinig toegevoegde waarde. Beter zou zijn om tijdens de aandeelhoudersvergaderingen het bestuur van het bedrijf aan te sporen meer te doen en wellicht tips te geven. Dat doet hedgefundmanager Dan Loeb. Hij vindt dat RDS de beste mogelijkheid heeft om te profiteren van de energietransitie. Zeker als het bedrijf zich gaat opsplitsen. Met name het Gas gedeelte (wat minder milieubelastend is) wordt op dit moment ondergewaardeerd. Wij menen dat weglopen met een beperkt argument zeker niet de juiste oplossing is en hebben vertrouwen erin dat het bedrijf zich zeker zal aanpassen.