Tampering

7 juni 2021

Afgelopen woensdag kondigde de Amerikaanse centrale bank (FED) aan dat het SMCCF gaat afbouwen. Enige reactie op de markten was niet waar te nemen.

SMCCF staat voor Secondary Market Corporate Credit Facility. Het is een van de 13 maatregelen die FED vorig jaar aankondigde. Doel was om de financiële markten te stabiliseren. SMCCF was met name bedoeld voor het stabiliseren van de bedrijfsleningenmarkt. Niet alleen obligaties werden gekocht maar ook ETF’s. Dat zijn beleggingsinstrumenten die in bedrijfsleningen beleggen. Een aantal analisten vond het vreemd dat de FED deze leningen opkocht. Immers hierdoor werd voorkomen dat de bedrijven eventueel failliet zouden gaan. En het is niet de taak van de FED om particuliere bedrijven te redden.

In de ogen van de FED was dat anders. Paniek op financiële markten wil de FED voorkomen en door het opkopen van leningen bracht men de rust terug. Overigens was SMCCF niet het grootste opkoopprogramma. Met een bedrag van $ 14 mrd was het slechts 2% van het totale oploopprogramma van $ 750 mrd. Het gegeven dat nu de leningen worden verkocht zal dan ook geen grote invloed hebben. Maar de aankondiging is wel de eerste stap in het afbouwen van het opkoopprogramma. In de markten spreekt men over tampering. Als dat eenmaal is ingezet dan ligt een renteverhoging in het verschiet. En dat zal het einde van het koersstijging van aandelen betekenen zo is de algemene redenatie. Volgens een aantal analisten ook nodig. Immers de markten vertonen duidelijke vormen van speculatie. De koersontwikkeling van AMC is daar een voorbeeld van. De koers is dit jaar met 2.100% gestegen. De Vlaamse zakenkrant “De Tijd” spreekt van een irrationele beursgekte. Een duidelijk pleonasme. De vraag echter is of we in een overdreven situatie zitten voor de aandelenmarkten. Zoals aangegeven in FT11R-2021 zal de rentestijging beperkt worden door de enorme hoeveelheid liquiditeiten in de money marketsfunds. De angst die er is dat de FED snel gaat verhogen werd vrijdag ook getemperd door de cijfers over de werkgelegenheid. De hoeveelheid nieuwe banen neemt toe maar ook weer niet in die mate, dat er grote spanningen ontstaan in de economie. Dat er op een gegeven moment “getamperd” gaat worden is een duidelijk gegeven. Wellicht dat eind september er een bericht over komt. Maar beleggers moeten onthouden dat de aankondiging betekent dat de economie zich goed ontwikkelt want anders zal dat niet gebeuren. En dat is dus gunstig voor aandelenbeleggers.