Swoosh herstel

29 juni 2020

 De “swoosh” van Nike hoort nu ook tot de economische mogelijkheden. Zo stelde afgelopen week Christine Lagarde voorzitter van de Europese centrale bank.

Een goede Nederlandse vertaling van swoosh is er niet. Maar het symbool van Nike doet denken aan een vleugel. De Griekse godin Nikè had deze aan haar voeten en kon zo snel door het luchtruim bewegen. In een digitale toespraak afgelopen vrijdag stelde Lagarde dat in haar ogen het dieptepunt van de economische krimp achter de rug is. Maar hoe het economische herstel zal zijn durft zij niet aan te geven. “Er is een hele letterbrij aan mogelijkheden waaronder het symbool van Nike”. Enkele economen verwachten een “V” herstel. Snelle krimp gevolgd door een even snel herstel. Anderen geven een “W” aan, wat betekent eerst een krimp en daarna een beperkte groei om vervolgens weer te krimpen en dan pas weer te herstellen.
Economen die meer somber zijn denken aan een “L”. Na de krimp zal de economie zich lange tijd op het lagere niveau ontwikkelen. Het is bijna een sport om een nieuwe letter te bedenken voor de toekomstige economische ontwikkeling. Het geeft simpelweg aan dat niemand het echt weet. En dat is natuurlijk met economie altijd al zo geweest. Immers een groeicijfer van een economie is opgebouwd uit miljoenen beslissingen die deelnemers aan een economie elke seconde nemen. Geen model kan dat vatten. Lagarde stelde wel dat ze een groeiherstel ziet dat zich van oost naar west voltrekt. Economische cijfers in China laten een herstel zien naar het niveau voordat het Convid-19 virus toesloeg. Ook in Europa waren de afgelopen week signalen dat het beter gaat met de economie en dat een “V” senario kan. Het consumentenvertrouwen in Frankrijk is nu nog maar 7% lager dan het normale niveau. In Duitsland geven diverse data aan dat er een sterk herstel is. “Optimisme is terug”, aldus ING in een commentaar. Al vaker hebben wij gewezen op de enorme steun die komt vanaf de centrale banken om de economieën te steunen. Volgens Morgan Stanley zijn de balansen van de centrale banken van de VS, Japan, Groot-Brittannië en Europa met 28% gegroeid. Tijdens de financiële crisis van 2008 was dit “slechts” 7%. Al dat geld hoopt zich op. Lagarde gaf aan dat de besparingen in de afgelopen maanden met 136% zijn gegroeid. De huidige € 7,3 bln aan spaargeld is het hoogste ooit in Europa. Het geeft natuurlijk de onzekerheid aan van de consumenten. Maar als de onzekerheid verdwijnt zal men niet nog meer gaan sparen.