Stijgende overschotten bij huishoudens

1.900.000.000.000 dollar. Dat is het bedrag dat president Biden in de economie pompt om te voorkomen dat het Covid-19 virus ervoor zorgt dat er een recessie komt.

Deze week werd het plan tot wet aangenomen. Zo kan elke volwassen Amerikaan de komende weken een cheque verwachten met een bedrag van $1.400. Vrij te besteden. Onder economen is het natuurlijk de vraag hoe gaat dit doorwerken in de economie. Het is een economisch experiment dat volgens het Engelse “The Economist” een grote gok is.

De redactie van het tijdschrift had liever gezien dat het bedrag lager zou zijn. Dat is wat makkelijk geredeneerd. Immers er is geen garantie dat een lager bedrag hetzelfde effect zou hebben. Vraag is natuurlijk wat de Amerikanen gaan doen met dat bedrag. Wellicht meer uit eten gaan. Dat zal wat lastig zijn want veel restaurants hebben door de Coronamaatregelen minder capaciteit. Als ze überhaupt open zijn. Meer aanschaf van consumentengoederen? Vorige maand bleek al dat de Amerikanen fors aan het kopen zijn geslagen. De winkelverkopen groeiden in januari met 7,3% op jaarbasis. De cijfers over februari worden dinsdag bekend gemaakt en zullen naar verwachting ook een sterke groei laten zien. Het kan ook zijn dat veel Amerikanen het bedrag gaan sparen. Maar opvallend is dat de spaarquota al heel hoog is. In “normale” recessies daalt vaak het spaargeld omdat men inkomstenverlies heeft door hogere werkloosheid. Maar door de vele maatregelen van de diverse regeringen wereldwijd is dat ditmaal voorkomen. Sterker nog het gemiddeld inkomen van huishoudens is zelfs gestegen. Dat vertaalt zich in een forse stijging van de spaartegoeden. The Economist heeft becijferd dat als de Covid-19 crisis zich niet had voorgedaan het spaartegoed in de 21 rijkste landen een bedrag zou zijn van $ 3 biljoen. Echter volgens diverse data verzameld door The Economist hebben huishoudens nu een bedrag achter de hand van $ 6 biljoen, 10% van wat er jaarlijks door consumenten wordt besteed in deze landen. Er hoeven dus geen zorgen te zijn over de economische groei de komende jaren. Of het zich vertaalt in een forse inflatie zoals dit door sommige economen wordt voorspeld is niet zeker. Wellicht zullen restaurants hun prijzen verhogen om er financieel weer bovenop te komen maar in de uiteindelijke inflatiecijfers is dit te verwaarlozen. Voor beleggers in aandelen zijn deze cijfers zeker geen reden om uit de markt te stappen. En dat ondanks het gegeven dat de meest indices historisch hoog staan.