SKEW

15 november 2021

Professionele derivatenhandelaren maken zich zorgen over wat in vaktermen de “skew” wordt genoemd. Het zou een voorbode kunnen zijn van een forse reactie op de aandelenmarkten.

Skew laat zich het gemakkelijkst vertalen als scheve prijsvorming. Prijzen van opties zijn gebaseerd op de statistiek volgens de normale verdeling. De kans dat een aandeel 1% stijgt of daalt de volgende dag is het grootst. Een 2% beweging is kleiner en een 3% nog kleiner. In de prijsvorming is er ook de kans dat het aandeel 100% de volgende dag beweegt. Klein maar wel aanwezig. Zelfs is er de kans op een 150% beweging.

Omdat de koers van een aandeel nimmer onder 0 kan komen is die kans op een negatieve beweging van 150% niet aanwezig. Voor de prijsvorming van opties is een belangrijk element de volatiliteit. Een aandeel als ASML is volatieler dan die van bijvoorbeeld Unilever. Die volatiliteit is gebaseerd op de bewegingen van een bepaalde periode. Aan de hand hiervan kunnen de theoretische optieprijzen worden berekend. Maar die theoretische prijs behoeft niet hetzelfde te zijn als de marktprijs voor die opties. Die wijken af. Aan de hand van de marktprijzen kan de Implied Volatility (IV) worden berekend. Alle opties van een aandeel (met dezelfde looptijd) zullen dezelfde hebben. Immers als dat niet zo is dan zullen handelaren opties met een hoge IV verkopen en met een lage kopen. Wat echter opvalt de laatste maanden is dat regelmatig opties, waarvan de uitoefenprijs veel hoger is dan de huidige beurskoers van het aandeel, wel vaak een hogere IV laten zien dan opties waarvan de uitoefenprijs dicht bij het aandeel liggen. Dit is de SKEW, de scheve prijsvorming. De logische verklaring voor de SKEW is dat er blijkbaar veel opties worden gekocht met hoge uitoefenprijzen. Deze prijzen van deze opties zijn vaak minder dan $ 1. Een forse beweging in het aandeel zorgt ervoor dat dit soort opties in korte tijd in waarde kunnen verdubbelen. Het laat zich raden dat vooral kleine speculanten dit soort opties kopen. Soms met succes want de koersbeweging van Tesla (+44% in 3 maanden) zorgde voor honderden procenten winst in deze opties. Derivatenspecialist Mandy Xu van Credit Suisse uitte deze week haar zorgen hierover. In haar ogen is de koersvorming van Tesla ook zeker bepaald door SKEW. Professionele beleggers moesten hun posities in hoge IV terugdraaien wat voor hogere koersen zorgde. Maar net als zoals vorige week aangegeven, bij de digitale munten zijn de bedragen waarover we spreken klein. Dat zal de huidige markten niet sterk beïnvloeden.