Sell in May

3 mei 2021

Volgens een technisch analist moeten aandelen nu worden verkocht. Hij baseert zijn mening onder andere op het aantal zonuren. Minder zon zorgt voor pessimistische beleggers.

Daarom zouden koersen in het voorjaar stijgen in het najaar dalen. De onderbouwing van “sell in may, but remember to come back in september”. Een afdoende verklaring waarom ook de Australisch beurs en de Nieuw-Zeelandse beurs nu dicht bij hij historische koersrecords staan wordt niet gegeven. Want juist die zouden met hun afnemende zonuren moeten dalen. Wereldwijd is er een vraag naar aandelen en dat zorgt voor de koersrecords. Vanzelfsprekend is het altijd verstandig af te vragen hoe lang die kan doorgaan.

Wie naar de resultaten van het afgelopen kwartaal kijkt bij diverse bedrijven (zie FT8E-2021 en FT8A-2021) hoeft niet direct te gaan verkopen. Niet alleen zijn de resultaten gezond, de kans op groei blijft aanwezig. Om de analogie met een teamsport te gebruiken, er is geen reden om een winnend team aan te passen. Een andere reden is dat aandelen op dit moment nog de enige beleggingscategorie is die een beloning geeft op geïnvesteerd kapitaal. Oftewel rendement. Daarnaast is er wereldwijd een spaaroverschot. In Nederland is het bedrag van het spaartegoed boven de € 400 mrd uitgekomen. Zoals vaker gesteld vertoont de spaarmarkt alle elementen van een bubbel. Forse instroom en een negatief rendement. Dalen koersen dan kan een deel van dat spaargeld wellicht worden geïnvesteerd in aandelen. Ook de bedrijven zitten vol met geld. Apple en Alphabet hebben aangekondigd voor $ 130 mrd (vergelijk dat met het Nederlandse spaarsaldo) aan aandelen in te kopen. Dat geld komt de aandelenmarkt op een af andere manier weer in. Wie de economische historie bestudeert ziet dat er na een pandemie een sterke economisch groei is. De cholerapandemie begin 1830 in Frankrijk zorgde voor een sterke economisch groei daarna. Maar waar het ook in resulteerde was een grote sociale onrust zoals in “Les Misérables” beschreven. Die onrust kwam door het grote verschil tussen arm en rijk. Eenzelfde ontwikkeling kan worden gezien na de Spaanse grieppandemie in de jaren twintig. Na de “roaring twenties” kwamen de crisisjaren in de jaren dertig. Ook toen was er grote sociale onrust. Het is te vroeg om nu al te stellen dat we dit scenario ook gaan zien. Wat ook blijkt is dat er na een pandemie een nieuwe ontwikkeling in de economie is. Rond 1830 de industriële revolutie en rond 1930 de auto- en vliegtuig industrie. En dat is uiteindelijk een impuls voor economische groei.