Russische inval

28 Februari 2022

Het is controversieel. Beschrijven wat de gevolgen zijn voor de wereldeconomie van de inval van Rusland in Oekraïne. Immers de inval is een menselijk drama.

De mailboxen van veel beleggers stromen echter deze dagen over van de snelle analyses door verschillende vermogensbeheerders en banken met hun visie op de gebeurtenissen. Het beeld is dat er veel algemeenheden worden genoemd. Niet vreemd want de afloop van een oorlog valt niet te voorspellen. Het hangt van vele grote en kleine gebeurtenissen af. Als men dit al niet kan voorspellen zijn de gevolgen op de wereldeconomie natuurlijk op dit moment ook totaal niet in te schatten.

Op korte termijn zijn de gevolgen natuurlijk al duidelijk. De prijs van energie gaat sterk omhoog en dat zorgt voor een hogere inflatie. Maar of de centrale banken deze zullen gaan bestrijden met fors hogere rentes lijkt niet logisch. Omdat ook zij nauwelijks zicht hebben op de ontwikkelingen lijkt het dat ze eerder zullen kiezen voor een terughoudend beleid. De hoge olieprijs kan van tijdelijke aard zijn als bijvoorbeeld Saudi Arabië besluit meer te gaan produceren. Dat heeft dit land wel vaker gedaan, bijvoorbeeld tijdens de golfoorlogen. Voor de productie van gas geldt wellicht hetzelfde. Rusland is weliswaar na de Verenigde Staten de grootste gasproducent maar nummer 3 is Iran. Daar zijn nu nog economische sancties tegen maar er zijn steeds meer geluiden dat de Westerse wereld op het punt staat om een akkoord te sluiten over de wijze waarop Iran met atoomenergie omgaat. Een ding lijkt wel duidelijk, de economische gevolgen voor Rusland zullen de komende jaren groot zijn. Niet alleen door de economische sancties maar ook doordat het land nu de kwalificatie heeft als onbetrouwbaar. Hoe kan een ondernemer vertrouwen dat zijn investeringskapitaal beschermd is door wetgeving van dat land als datzelfde land zich totaal niet stoort aan internationale wetten. De gevolgen zagen we donderdag op de aandelen beurs van Moskou. De index daalde met 33%. Het herstel van vrijdag van 20% is ook spectaculair maar lijkt slechts tijdelijk. Immers de rente is sterk gestegen, 10- jarige Russische leningen renderen nu meer dan 12%. Daarbij komt dat de Russische roebel in een vrije val is gekomen. Ook hier lijkt voorlopig geen einde aan te zijn. Op basis van de valutareserves die het land heeft behoeft het niet een direct probleem te zijn. Voor een groot deel is het zelfvoorzienend. Maar of dat ook op langere termijn zal zijn is de vraag. Het afsluiten van de wereldeconomie zal de groei niet bevorderen. Daar komt bij dat de economie ook onder druk zal komen door de hogere defensie-uitgaven. Zeker als de uitkomst van dit conflict is dat het lange tijd Oekraïne moet gaan bezetten. De ineenstorting van de USSR in de jaren negentig kwam onder andere door het economisch failliet van het communistische systeem. Dat is de reden waarom de Chinese machthebbers een semi kapitalistisch systeem is. Of de Russische machthebbers tot dezelfde conclusie komen blijft de vraag.