20 februari 2023

Monetair beleid Japan

20 Februari 2023

Het monetair beleid van de centrale banken wereldwijd is eenduidig. Renteverhogingen de komende tijd en geen kans op een verlaging op korte termijn.

Echter er moet telkens bij worden vermeld dat één belangrijke centrale bank dat niet doet en dat is de Japanse de Bank of Japan (BOJ). Nog altijd is de rente negatief in het land van de rijzende zon. De beleidsrente van de BOJ staat op 0,1% negatief. Voor leningen van twee jaar moet een belegger nog altijd 0,04% bijbetalen om aan de Japanse regering geld te kunnen lenen. De vraag die elke strateeg stelt is wanneer de BOJ het beleid van de andere centrale banken gaat overnemen. Binnenkort treedt Kuroda Haruhiko af als voorzitter van de BOJ. Wellicht gaat zijn opvolger een ander beleid voeren was de gedachte. Maar de kans daarop lijkt niet al te groot.

Toen tien jaar geleden Haruniko, voormalig minister van Financiën, aantrad had hij maar een doel. De al tientallen jaren stagnerende economie een impuls te geven. Hij introduceerde negatieve rentes in 2016 door het opkopen van staatsleningen. De zogenoemde yield-curve control. Dat zou ervoor moeten zorgen dat de inflatie zou gaan toenemen. Een hogere inflatie zou de consumentenbestedingen aanzwengelen wat de economische groei zou bevorderen. Dit beleid werd ondersteund door de toenmalige Japanse premier Abe Shinzo en dit economisch beleid gaat de geschiedenis in als Abenomics. Wie nu naar de Japanse inflatievoet kijkt zou kunnen concluderen dat Haruniko’s beleid succesvol is geweest. In december was de inflatie 4% op jaarbasis, het hoogste niveau in 41 jaar. De nieuwe bankpresident zou dus zijn handen vrij hebben om de rente te verhogen de komende jaren en wereldwijd in de pas te gaan lopen. Een teken was midden december vorig jaar toen de BOJ de markten verraste met de mededeling dat onder de yield-curve control niet langer 0,25% het maximum percentage zou zijn voor 10-jarige leningen maar dat werd verhoogd naar 0,5%.  Speculanten redeneerden dat als er een keer wordt toegegeven het op korte termijn nog een keer zou gebeuren. Men verkocht Japanse leningen met de verwachting dat de BOJ die lening zou gaan verkopen. In de afgelopen jaren kocht de BOJ de leningen op. Maar na korte tijd boven de 0,5% rendement te hebben genoteerd kwam de BOJ weer de markt in om leningen te kopen. Inmiddels is de portefeuille die de BOJ aanhoudt in Japanse obligaties groter dan 56%. Verwarring daarom in de markten. Wat is nu het beleid van de centrale bank? Die verwarring werd deze week nog groter. Veel analisten gingen ervanuit dat de opvolger van Haruniko Masayoshi Amamiya zou worden. Maar premier Kishida heeft nu K naar voren geschoven. Hij moet officieel worden benoemd door het Japanse parlement. Ueda is een academicus en dat roept vragen op wat zijn beleid zou zijn. Uit zijn publicaties de afgelopen jaren blijkt niet dat hij snelle veranderingen zal doorvoeren. De Japanse monetaire politiek zal derhalve de komende maanden nog in nevelen zijn gehuld. Weinig reden om positief te worden.

 

Meer actueel

Beleggers moeten hun huiswerk doen
31 maart 2023

Beleggers moeten hun huiswerk doen

Een gevaarlijk jaar voor obligatiebeleggers, dat staat hier vaker. Zeker voor de eigenaren van leningen aan Credit Suisse. En dan specifiek voor de houders van Contingent Convertibles.
Lees verder
Vrijdag-blues
27 maart 2023

Vrijdag-blues

27 maart 2023 Als een hond die achter zijn eigen staart aanrent. Zo valt de situatie afgelopen vrijdag op de beurs voor het aandeel Deutsche Bank te omschrijven. Alles valt te verzekeren. Zo ook de obligatieleningen van Deutsche Bank. In het financiële woordenboek staat dit voor Credit Default-Swaps (CDS). Institutionele beleggers kopen deze CDS om […]
Lees verder