Minder problemen in productieketens

15 augustus 2022

“De fietsenbeurs Bike Motion gaat dit jaar niet door wegens het gebrek aan fietsen”. Een dergelijk bericht kan niet velen verrassen. Tekorten zijn er overal in de economie.

Fabrikanten willen liever de fietsen direct leveren aan de consumenten dan ze een aantal dagen tentoon te stellen. Het tekort aan goederen (niet alleen fietsen) heeft als oorzaak de “perfecte storm” die de wereldeconomie de afgelopen jaren trof. Allereerst natuurlijk Covid-19 die ervoor zorgde dat fabrieken wereldwijd werden gesloten. Containers bleven leeg in bijvoorbeeld China. Daar kwam bij de stranding van de Ever Given in het Suezkanaal in maart 2021. Een derde (achteraf) oorzaak was dat te weinig geïnvesteerd is in de jaren ervoor in productiecapaciteit.

Als een fabriek elke dag 100 producten maakt en deze moet 14 dagen stilliggen dan kan men niet direct de ontbrekende 1400 producten inhalen. Voeg daarbij ook de plotselinge hogere vraag naar sommige producten en men blijft achter de feiten aanlopen. Een nieuwe fabriek opstarten vergt soms jaren. Uit vele statistieken bleek hoe de wereldeconomie werd getroffen. Het voorbeeld van hogere prijzen voor tweedehands auto’s is vaker gegeven. Maar ook de prijzen voor het vervoer in containers schoten omhoog. Schepen moesten voor havens blijven liggen omdat men hun goederen niet konden lossen. De laatste maanden lijkt er verbetering in te komen. Ten opzichte van negen maanden geleden is de prijs voor het vervoer per container met 45% gedaald. We zien het ook terug in de Baltic Dry Index daalt de afgelopen vier weken en kwam vrijdag uit op een stand van 1477. In oktober vorig jaar noteerde deze index (een indicator voor het vervoer van goederen over zee) meer dan 5.000. Het aantal schepen dat voor de haven in Los Angeles ligt is sinds begin van het jaar met 75% gedaald. De Federale Reserve Bank van New York heeft een zogenoemde “global supply chain pressure index”. Deze is sinds begin van het jaar gehalveerd. Uit meer data blijkt dat de problemen verminderen. De centrale bank van Philadelphia stelt dat 40% van productiebedrijven meent dat de komende maanden de productieproblemen zullen verbeteren. Ook de Europese commissie stelde de afgelopen week dat fabrikanten in Europa niet meer worden gehinderd in hun productie door het gebrek aan goederen of machines. Het gegeven dat de spanningen in het vervoer van goederen verminderen komt ten dele doordat de vraag van consumenten afneemt als gevolg van de hogere prijzen. Anderzijds komt het ook doordat er meer productiecapaciteit in gebruik wordt genomen. Natuurlijk kan het beeld weer omslaan. We staan aan de vooravond van het Kerstseizoen waar traditioneel veel goederen worden gekocht. Daarnaast kunnen de spanningen tussen Taiwan en China ook voor problemen in de productieketen zorgen. Maar al bij al lijkt de daling na de enorme stijgingen in gang te zijn gezet. Voor beleggers kunnen daar twee conclusies uit trekken. Inflatie zal gaan dalen en bedrijven kunnen hun winsten vergroten.