Japan kijkt naar de FED

30 augustus 2020

Het was natuurlijk toeval. Maar wel een merkwaardig toeval. Terwijl de FED inflatie vrij wil laten (FT16R-2020) trad de Japanse premier Shinzo Abe om gezondheidsreden af.
De laatste stond ook bekend om het beleid om inflatie te creëren in de Japanse economie. Echter gesteld kan worden dat dit niet is gelukt. Volgens de laatste macro-economische cijfers is de geldontwaarding op consumentenniveau in Japan 0,3% versus 1% in de Verenigde Staten. Op jaarbasis is er geen geldontwaarding maar een deflatie van 0,2%. In de VS 0,7% inflatie.
Japan worstelt al jaren met inflatie. Net als andere economieën steeg deze in de jaren zeventig fors naar een piek van meer dan 25%. Maar in deze eeuw is de geldontwaarding niet veel hoger geweest dan 2%. In de financiële crisis van 2008/2009 was er een deflatie van 2%. Abe zijn doelstelling de afgelopen jaren was dan ook om de inflatie hoger te krijgen dan 2%. De zogenoemde Abenomics monetair politiek. Zo werd de belasting op consumentengoederen twee keer verhoogd. Ook oefende hij druk uit op de Bank of Japan om het monetaire beleid zodanig af te stemmen dat er inflatie zou kunnen komen. Maar ondanks al deze maatregelen kan gesteld worden dat het niet is gelukt. De Japanse consument ging niet meer spenderen. Voor beleggers in inflatie belangrijk. Obligatiebeleggers willen het liever niet. Bij een inflatie van 4% op jaarbasis is de € 1.000 investering in een obligatie na tien jaar nog maar € 665 waard. Daar staat tegenover dat aandelenbeleggers juist liever wel inflatie willen. Door inflatie kunnen bedrijven hun prijzen verhogen en meer omzet boeken. En dat draagt bij aan een hogere aandelenkoers. Inflatie heeft zeker een economische toegevoegde waarde. Als prijzen dalen zullen consumenten niet snel gaan kopen. Immers een consumptiegoed is na een jaar door deflatie goedkoper. Dus kan men beter wachten met kopen. Echter als er een forse inflatie is zullen consumenten ook minder gaan kopen omdat de producten veel te duur worden. In economieboeken wordt gesteld dat een inflatie van rond de 2% ideaal is voor een economie. Dit is ook een doelstelling bij de grote centrale banken in de wereld. Gezien de ervaring in Japan is het de vraag of het nieuwe beleid van de Amerikaanse centrale bank (FED) wel de inflatie kan laten stijgen. Een van de mogelijkheden die de FED wil doorvoeren is het laten stijgen van de laagste lonen. Dat zorgt niet alleen voor een mogelijke hoge inflatie maar ook voor een economische impuls. Echter de FED kan dit wel willen, uiteindelijk moeten bedrijven dit doorvoeren. Het enige dat de FED de bedrijven kan beloven is dat de rentekosten de komende jaren niet zullen stijgen. Met grote belangstelling zal ook in Japan naar de FED worden gekeken. Zeker door de opvolger van Abe. Een van de namen die genoemd wordt is Ishiba Shigeru, de voormalige minister van defensie en van landbouw. Van hem is bekend dat hij voorstander is van onorthodoxe maatregelen om de inflatie te laten stijgen. Voor beleggers is het duidelijk. Als het lukt de inflatie te laten stijgen is dat gunstig voor aandelenbeleggers en minder voor obligatiebeleggers.