Internetkrach

23 augustus 2021

In de afgelopen weken hebben zowel de Amerikaanse indexen alsook de Europese nieuwe koersrecords geboekt. En zoals altijd bij records is er scepsis over de houdbaarheid.

Want koersen kunnen toch niet altijd alleen maar stijgen? Echter als het verleden een maatstaf is dan is dat wel mogelijk, anders waren de recente koersrecords niet tot stand gekomen. De argumenten voor verdere stijging zijn bekend. Rente is negatief en de economie herstelt zich sterk. Dat niet alleen omdat de consument meer kan besteden aangezien men de afgelopen maanden weinig kon consumeren in de vorm van uit eten gaan of op vakantie. Er is nog een veel fundamenteler argument.

De Covid-19 crisis zorgde ervoor dat het bedrijfsleven net als tijdens de  financiële crisis van ruim 12 jaar geleden de voorraden afbouwde. We hebben dat vaker als de SAP correctie (met verwijzing naar het Duitse softwarebedrijf) genoemd. Doordat men een goed zicht had op de voorraden via de software kon men snel afbouwen. Ook nu deed men dit. Echter doordat overheden en centrale banken de economie bleven stimuleren viel de vraag veel minder terug dan men had ingeschat. Men moet dus weer de voorraden snel opbouwen en dat zorgde voor enorme tekorten met als gevolg tekorten op diverse fronten. Levertijd van nieuwe auto’s is enorm. Daar komt dan nog bij dat om een dergelijke situatie te voorkomen in de toekomst bedrijven de zogenoemde “ijzeren voorraad” zal verhogen. Hoe lang deze extra impuls zal doorwerken in de economische cijfers is de grote vraag. Maar dat deze snel zal wegvallen is niet te verwachten zeker omdat de financiering van deze ijzeren voorraad nu relatief goedkoop is. Een forse correctie lijkt derhalve niet voor de hand te liggen. Correcties worden ook veroorzaakt door gebeurtenissen elders. De Azië-crisis in 1997 is daar een voorbeeld van net als de Rusland crisis een jaar later. Het is dan ook opvallend dat de daling van de Chinese internetaandelen nauwelijks effect heeft op Westerse beurzen. Dit kwartaal alleen al zijn deze aandelen gemeten aan de CSI China Internet met 34% gedaald, wat niet het gevolg was van slechte resultaten van deze bedrijven maar van de maatregelen van de Chinese overheid. Afgelopen week maakte diverse Amerikaanse beheerders bekend niet mee in China te willen beleggen. Nu is dit vooral om publiciteit te krijgen. De crash in de internet aandelen doet denken aan de Dotcom crisis ruim 20 jaar geleden. Met het voordeel van achteraf er naar kijken was dat toen de beste tijd om te kopen.