Go Big

22 februari 2021

Go Big”” oftewel “ga er vol voor”. Het is even wennen dat de vroegere FED voorzitter Janet Yellen een dergelijke oproep doet. En die oproep doet ze vooral richting de handelspartners van de VS.

In de functie die Yellen nu heeft als minister van Financiën valt de oproep te begrijpen. De Covid-19 crisis heeft een enorme wissel getrokken op de Amerikaanse economie. Een krimp van het Bruto Nationaal Product (BNP) in 2020 van 3,5%. Om het herstel te bevorderen komt de regering van president Biden met stimuleringsprogramma’s. Deze zal dit jaar 2,5 biljoen dollar zijn.

Was Yellen nog in haar functie als president van de Centrale Bank dan zou ze dat niet positief ontvangen. Immers een dergelijke stimulering zorgt er waarschijnlijk voor dat volgens de economieboeken deze boven haar potentieel gaat groeien. En als een economie dat doet dan kan inflatie niet uitblijven. Nu zal dit wellicht meevallen omdat, zoals aangegeven in FT3VS-2021, juist looninflatie minder zal zijn. Nu heeft de FED vooral bij monde van voorzitter Jerome Powell aangegeven dat men een inflatie van hoger dan 2% tijdelijk geen probleem zal vinden. Vandaar dat uit die hoek weinig bezwaar zal komen. Maar er speelt nog een ander probleem. Er is de bekende uitspraak dat als de economie van de Verenigde Staten “verkouden” is de rest van de wereld ook verkouden gaat worden. Het omgekeerde is natuurlijk ook aanwezig. De massale economische stimulering zal positief zijn voor de groei van andere economieën. Niet alle goederen en diensten kunnen in de VS worden geproduceerd en dus zal men moeten importeren. Volgens een studie van het Internationaal Monetair Fonds van vier jaar geleden zal een stimulering van 1% van het BNP een gemiddeld land een groei geven van 0,33%. Dat scheelt natuurlijk van land tot land. Canada, een van Amerika’s grootste handelspartners, zal ook bijna 1% gaan groeien. En dat creëert vervolgens handelsoverschotten bij de partners en tekorten bij de VS. En die tekorten waren een reden voor de regering van voormalig president Trump om met handelssancties te komen. Maar ook de regering Biden heeft aangekondigd dat landen met grote langdurige overschotten op de handelsbalans zullen worden aangepakt. In dat kader valt te begrijpen waarom de “Go Big” oproep met name gericht is op die handelspartners. Alleen als ook andere landen fors de economie zullen stimuleren zal de VS geen handelsoorlog beginnen. Voor beleggers zijn handelsoorlogen vaak reden om minder risico te nemen. Het is dan ook te hopen dat de “Go Big” oproep gehoor gaat vinden.