Gezondheid President

5 oktober 2020

Het behoeft weinig uitleg om te voorspellen dat de komende week de financiële markten in het teken staan van de gezondheidstoestand van de Amerikaanse president.
Gezondheid is een belangrijk thema voor leiders. De gedachte is dat iemand die in een slechte gezondheidstoestand verkeert ook minder makkelijk goede beslissingen zou kunnen nemen. Vandaar dat de voormalige presidenten Obama en Clinton met hun lijfwachten gingen joggen om vitaliteit uit te stralen. Bovendien zou het wegvallen van een president een machtsvacuüm kunnen komen. Maar het Amerikaanse stelsel is goed ingericht. Niet voor niets is er een vicepresident die altijd klaar moet staan om de taken over te nemen.
Niet voor niets wordt gesteld dat de vicepresident slechts een hartslag af is van het presidentschap. Dat de Amerikaanse aandelenmarkten in het begin van de handel negatief reageerden op de ziekte van president Trump is gebruikelijk. In 1955 toen toenmalig president Eisenhower een hartaanval had daalden de aandelenmarkten met gemiddeld 7%. De moordaanslag op president Kennedy in 1963 zorgde voor een daling van 3% op een dag. De mislukte aanslag op president Reagan in 1981 had geringe invloed op de markten. Maar drie maanden na de bovengemelde incidenten stonden aandelenmarkten hoger. Alleen in 1952 toen president Truman was opgenomen in het ziekenhuis stonden de aandelenmarkten drie maanden later lager. We gaven het al aan in FT18VS-2020 dat een president uiteindelijk weinig invloed heeft op de lange termijn ontwikkeling van aandelen. De ziekenhuisopname van Trump komt natuurlijk wel op een cruciaal moment. Volgende maand kunnen de Amerikanen zich uitspreken of hij nog eens vier jaar president zou mogen zijn of dat hij wordt opgevolgd door Joe Biden. In ieder geval kan Trump de komende tijd niet verkiezingsbijeenkomsten bijwonen omdat hij in quarantaine zit. Hij zijn bijeenkomsten waar hij zijn succes goed kan etaleren. Maar bedacht moet worden dat de twijfelende kiezer zich niet daardoor laat overtuigen. Oftewel mocht hij de verkiezingen verliezen dan zal dat niet komen doordat hij minder op campagne is geweest. Een ander scenario dat kan worden geschreven is als hij weer in blakende gezondheid terugkeert. Dat kan in zijn voordeel zijn. Immers zoals aangegeven moet een leider vitaliteit uitstralen en iemand die Covid-19 overwint kan als vitaal worden gezien. Het meest slechte scenario voor Trump is echter als hij nog vlak voor de verkiezingen in het ziekenhuis verblijft. Dan lijken zijn kansen verkeken te zijn om nog vier jaar zich de Amerikaanse president te mogen noemen. Voorlopig lijken de meeste beleggers voor zekerheid te kiezen en niet al te grote posities aan te gaan. En dat kan zich de komende maanden vertalen naar een markt die zelfs op dagbasis er forse bewegingen zullen zijn. Zo zagen we vrijdag een stijging van de Dow Jones van meer dan 1%. En dat alles in slechts een kwartier. Het is daarom beter gewoon beslissingen te baseren op de gezondheid van bedrijven dan op die van de president.