FOHO

24 januari 2022

Van FOMO naar FOHO. Zo wordt de omslag op de aandelenbeurzen omschreven door Frank Vranken, analist van bank Edmond de Rothschild, in  De Tijd deze week.

Want van een omslag mag zeker worden gesproken nu de Nasdaq index 5% daalde in een week. We moeten teruggaan naar maart 2020 toen de angst rondom het Coronavirus vat kreeg op de aandelenmarkten. FOMO staat voor Fear Of Missing Out. Vrij vertaald men was bang geen aandelen te hebben en zo de stijging te missen. FOHO staat nu voor “Fear Of Holding On”. De angst om aandelen aan te houden die dalen.

Een oorzaak die vaak wordt genoemd is de stijging van de rente. De Duitse staatsleningen noteerden afgelopen week voor het eerst in bijna drie jaar weer positief. Maar zoals aangegeven in FT01R-2022 is de reële rente eerder gedaald dan gestegen. Inflatie loopt sterk op en soms in deelgebieden fors. De PPI in Duitsland bereikte deze week een niveau van bijna 25%. Dergelijke cijfers doen bijna denken aan de enorme inflatie tijdens de crisis in Duitsland voor de oorlog. In theorie dienen aandelen bescherming te bieden tegen inflatie. De stijging van Royal Dutch Shell dit jaar is daar een voorbeeld van. Ook de dividendverhoging van 100% door ASML is een bewijs dat in tijden van inflatie aandelen aantrekkelijk blijven. Er is duidelijk meer aan de hand behalve de rente/inflatie waardoor de aandelen gemiddeld dalen. Een oorzaak die wordt gegeven is de oplopende politieke spanning rondom de Oekraïne. Het doet denken aan de crisis rondom de Krim acht jaar geleden. Maar de invloed van deze crisis op de wereldmarkten was toen van korte duur. Een ander aspect waarnaar verwezen wordt was de daling van bitcoin. De koers hiervan is in ruim twee maanden gehalveerd. Veel investeerders in deze digitale munt zullen wellicht hun technologiefondsen verkopen om de verliezen te compenseren. In het verlengde hiervan investeren veel van deze beleggers via opties in aandelen. Als zij een optie kopen dient de tegenpartij aandelen aan te houden om aan de mogelijke levering te kunnen voldoen. De forse daling van veel aandelen zorgen ervoor dat veel opties waardeloos zijn afgelopen. Immers afgelopen vrijdag was de einddatum van veel van dergelijke contracten. De tegenpartij wil de aandelen niet aanhouden en verkoopt deze. Zoals zo vaak in dergelijke situaties zijn er veel verklaringen maar niet een eenduidige. De afgelopen week zorgt er niet voor dat wij van ons basisscenario afstappen. De uitgangspunten voor aandelen blijven gunstig.