ESG

22 maart 2021

Sinds 10 maart geldt in de Europese Unie de Sustainable Finance Disclosure Regulation oftewel SFDR. Vermogensbeheerders moeten inzicht geven op welke wijze zij ESG beleggen.

De afkorting ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Vrij vertaald Milieu, Sociaal en Bestuurlijk. Het is volgens deze regeling belangrijk dat beleggers weten hoe het bedrijf waarin zij beleggen omgaat met het milieu, haar sociale verantwoordelijkheid en hoe men omgaat met het bestuur. Door dat inzicht kan men keuzes maken.

Het is duidelijk dat weinig beleggers graag hun geld stoppen in bedrijven die bijvoorbeeld clusterbommen maken. Ook bedrijven die hun producten laten maken door kinderarbeid zijn niet geliefd. Tot slot willen weinigen ook beleggen in bedrijven waarvan de bestuurders alleen op eigen gewin uit zijn. Dergelijke bedrijven hebben ook een probleem in de toekomst. Als men bijvoorbeeld het milieu zwaar belast door het lozen van giftige producten zou dat tot hoge claims kunnen komen wat de winstgevendheid onder druk zou kunnen zetten. Ook bedrijven waarbij blijkt dat hun producten door kinderarbeid worden gemaakt lopen een risico van een consumentenboycot waardoor er een daling van omzet en winst kan komen. En corrupte bestuurders zorgen niet voor een stabiele winstgroei. Vanuit fundamenteel oogpunt is beleggen in dit soort bedrijven onverantwoord. Tot zover is het makkelijk maar zoals alles in de wereld is het vaak niet zo duidelijk. Het bekende voorbeeld is Tesla. In eerste instantie zou men kunnen stellen dat elektrisch rijden goed is voor het milieu. Maar de vraag is of als iedereen elektrisch gaat rijden er wellicht kolencentrales bij moeten komen in China om aan de verhoogde vraag naar elektriciteit te voldoen. Hoe ESG bestendig is Tesla dan? Dataprovider Refinitiv (voormalig Reuter) bepaalt aan de hand van jaarverslagen de diverse ESG factoren te bepalen. Dat gaat zeer gedetailleerd. Hoe groot is bijvoorbeeld de efficiency waarmee het bedrijf met water omgaat. Zo heeft Philips bijvoorbeeld een score van 89 maar BosKalis 53. Het uitbaggeren van vaargeulen is milieutechnisch slecht maar wel noodzakelijk voor economische groei. Doel van de SFDR is uiteindelijk elke belegger inzicht te geven. Hiermee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld beleggingsfondsen zich profileren als zogenaamde “groene” beleggingen maar in de praktijk blijkt dat men er nauwelijks wat mee doet. Wat dat betreft is de invoering van deze regelgeving zeker nuttig.