ESG

19 juli 2021

Het klimaat stond de afgelopen week weer volop in de belangstelling. De desastreuze overstromingen in Duitsland, België en Nederland waren daar debet aan.

Daarnaast kwam de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, met zijn klimaatplannen onder de werktitel “Fit for 55”. Ambitieuze plannen die onder andere tot doel hebben om in 2030 de CO2 uitstoot met 55% te verminderen. Daarnaast wil men dat er vanaf 2035 geen benzine- of dieselauto’s worden geproduceerd. Uitstootrechten voor bedrijven worden in prijs verhoogd en ook de lucht– en scheepvaart moet voor uitstootrechten gaan betalen. Net als gebouwen.

Dat alles heeft zeker ook gevolgen voor beleggers. De winstgevendheid van bedrijven zal dalen door de hogere milieukosten. Daarnaast zien bijvoorbeeld automobielproducenten een deel van hun markt binnen 14 jaar wegvallen en moeten ze alternatieven hebben. Uiteindelijk zal de Europese consument de rekening betalen voor al deze maatregelen. Zoals een analist al cynisch opmerkte “zo komt de inflatiedoelstelling van de Europese centrale bank wel snel dichterbij”.  Natuurlijk zijn het plannen en de vraag is dan altijd hoeveel er daadwerkelijk wordt doorgevoerd. We zagen op de beurs nauwelijks een echte reactie. De StoXX600 daalde de afgelopen week met 2,5% waarvan het grootste deel (-1,4%) vrijdag door de zwakke ontwikkeling op Wall Street. Ook bedrijven, de zogenoemde ESG (Enviroment, Social Governance) aandelen, die juist zouden profiteren van de plannen waren niet in de belangstelling. De Euronext ESG Large 80 daalde de afgelopen week met 0,8%. In FT11A-2021 hebben wij hier aandacht aan ESG besteed. Beleggen in dit soort aandelen heeft de afgelopen tijd de gemiddelde belegger teleurgesteld. Een van de grootste fondsen, het iShare Global Clean Energy van vermogensbeheerder Black Rock, is dit jaar sinds de top in januari met 33% gedaald. Afgelopen week daalde de koers van Siemens Gamesa met ruim 18%. Het is een van de bedrijven die een hoge ESG score heeft gezien haar bedrijfsmodel dat gebaseerd is op duurzame energie. Ook Vestas, producent van windmolens is dit jaar gedaald met meer dan 21% gedaald. Een deel van de dalingen valt te verklaren uit het gegeven dat er in 2020 forse koerswinsten waren. Dit vooral omdat ESG beleggen duidelijk een hype was. Hierdoor waren de waarderingen fors gestegen. Het is duidelijk dat investeren in ESG aandelen een lange termijn strategie is.