Energietransitie

11 oktober 2021

In de afgelopen week stond er een index met Nederland in de naam in de belangstelling bij de diverse financiële media. En het is niet de AEX maar de Dutch Natural Gas future.

Deze index geeft de prijs aan van gas en wordt genoteerd in euro per Megawattuur. Oftewel de hoeveelheid gas die nodig is om een uur lang één Megawatt energie te produceren. De prijs was eind april dit jaar rond de € 20. Dinsdag was de prijs bijna € 100 hoger. Vrijdag daalde de prijs naar € 87. Men kan stellen dat het een volatiel contract is en zeker niet iets voor particuliere beleggers. Die hebben ook nauwelijks toegang tot de handel hiervan. Het waren professionele partijen die in paniek raakten.

Een andere verklaring voor de spectaculaire koersontwikkeling is er immers niet. Het geeft aan dat het vaak professionals zijn die absurde koersbewegingen in gang zetten en niet de particuliere beleggers. Die handelen vaak veel rationeler dan professionele beleggers. Dat de media regelmatig een ander beeld schetsen ligt simpelweg aan een gebrek aan kennis. De stijging van de gasprijs is overigens een gevolg van de toename van de olieprijs. Ook die steeg de afgelopen tijd, al is het minder spectaculair. Zoals vorige week vermeld is de stijging van de de olieprijs een gevolg van wat in de economische literatuur bekend staat als de varkenscyclus. Als de prijs van een economisch goed laag is wordt er minder geïnvesteerd in nieuwe capaciteit. Is er volgens een iets grotere vraag dan stijgt de prijs. De energiesector heeft in 2020 bijna 30% minder geïnvesteerd in kapitaalgoederen. Voor dit jaar is de verwachting dat men meer dan 20% minder investeert. Dat komt niet alleen door de lage olieprijs vlak na het uitbreken van de Covid-19 pandemie maar ook als gevolg van de druk op deze bedrijven om hun investeringen te verminderen wegens de gevolgen op het klimaat. Met name grote institutionele beleggers nemen hierin het voortouw waar sommigen zelfs hun belang in deze sector afstoten. Het wrange nu alleen is dat de consument hier de prijs voor betaalt in de vorm van een hogere gasrekening en een hogere benzineprijs. De energietransitie is een proces dat weliswaar onomkeerbaar is maar niet snel valt te realiseren. De gemiddelde file ontstaat nog altijd meer door fossiel aangedreven auto’s dan door milieuvriendelijker vervoersmiddelen. Het enige voordeel dat uit de hogere prijzen voor fossiele brandstoffen voortkomt is dat wellicht de investeringen in alternatieve energie weer een impuls krijgen.