Energietekort

4 oktober 2021

De AEX is in september met bijna 2% gedaald. Wat dat betreft klopt onze voorspelling van begin van de maand dat aandelenbeurzen het altijd moeilijk hebben in september.

Maar als we kijken naar een van de belangrijkste AEX fondsen die in de meeste portefeuilles een prominente rol hebben, namelijk de Royal Dutch Shell (nog altijd door veel analisten Koninklijke Olie genoemd), dan kan gesteld worden dat voor de aandeelhouders het een goede maand is geweest. Het aandeel steeg de afgelopen maand van € 16,80 naar € 19,32. Dat is een procentuele stijging van 15%. Ten opzichte van een jaar geleden is dit meest favoriete aandeel bij met name particuliere beleggers, met 87% gestegen.

Zoals we vorig jaar al aangaven waren er analisten die vonden dat het aandeel beter uit de portefeuille kon worden verwijderd dan dat het aantrekkelijk was. Natuurlijk, ten opzichte van de hoogste koers in mei 2018 van meer dan € 31,  heeft het aandeel slecht gepresteerd. De grootste daling van het aandeel kwam begin maart 2020. De Covid-19 pandemie zorgde ervoor dat de aandelenkoers halveerde. Een economische recessie, die toen zeker leek te zijn, zou de vraag naar fossiele brandstoffen sterk verminderen. Dat zou ook haar weerslag hebben op de resultaten van het bedrijf. In het verlengde daarvan besloot het bestuur het dividend fors te beperken. Nimmer in de historie van het bedrijf was een dergelijke draconische maatregel nodig. Naast het verlagen van het dividend werden ook de investeringen teruggeschroefd. Immers miljarden investeren in olievelden die wellicht nooit wat zouden opbrengen is bedrijfstechnisch onverstandig. Maar ook in de oliewereld geldt de bekende varkenscyclus. Als niemand investeert in nieuwe capaciteit dan ontstaan er tekorten als de vraag weer toeneemt. En dat blijkt de afgelopen weken. De olieprijs is sterk gestegen omdat de vraag naar kerosine aan het toenemen is. Vliegen naar het buitenland mag weer van diverse overheden. Het meeste spektakel is er in de gasprijs. Ten opzichte van een jaar geleden is de prijs van gas in een jaar in Europa vervijfvoudigd. Daar zijn diverse oorzaken aan toe te schrijven. Zo is er minder wind waardoor windmolenparken minder energie leveren. Ook wordt er gewezen naar Rusland die minder gas zou leveren. Hoe dan ook, het begint er steeds op te lijken dat energiebedrijven onder druk van de publieke opinie minder zijn gaan produceren. Maar de vraag houdt daar geen rekening mee. En net als er nu tekort is aan chips lijkt er ook een tekort te komen aan energie. Wat zich vertaalt in de koers.