Deelmarkten zijn rustig

31 Januari 2022

De aandelenmarkten zijn op weg naar de slechtste januarimaand sinds 2008. Maar bij deze daling van de markten zijn er een aantal zaken die niet kloppen.

Zoals vorige week aangegeven zijn er aandelen die zelfs ondanks de indexdalingen forse koerswinsten boeken. In Nederland is het voorbeeld natuurlijk Royal Dutch Shell of tegenwoordig gewoon Shell PLC zoals de koersmonitoren aangeven. Het aandeel is met 18% tot op heden gestegen terwijl de index met bijna 7% is gedaald. Ook Aegon (+13%) en ING (+6,6%) trekken zich van het slechte marktsentiment weinig aan.

Een ander opvallend gegeven is de ontwikkeling van de Amerikaanse Junkbondmarkt. Deze leningen van bedrijven met een hoog risico stegen dit jaar met 0,6%. Het zijn juist dit soort leningen die in een correctie op de aandelenmarkt normaliter het sterkst negatief reageren. Immers als er een economische terugval komt die voortvloeit uit de hogere rente, dan zouden deze leningen eerder moeten dalen dan dat ze stijgen. Ook zouden beleggers minder geld willen investeren gezien de onzekere vooruitzichten op de aandelenmarkten. Maar in de afgelopen weken werd er voor een recordbedrag in dit soort leningen geïnvesteerd. Casino-eigenaar Golden Nugget bijvoorbeeld kon zo haar lening verhogen van $ 1,85 mrd naar $ 3,45 mrd. Ook andere delen van de obligatiemarkten zoals High Yields en Investment Grade reageren beperkt op de mogelijk vele renteverhogingen die de Amerikaanse centrale bank zou willen doorvoeren. Wat ook opvalt is de activiteit op de optiemarkten. De vraag naar call opties (die anticiperen op een verdere koersstijging) door particuliere investeerders is op het laagste niveau volgens UBS. Vorig jaar was dit bijna 7,5%. Inmiddels is dit teruggevallen naar minder dan 2%. De CBOE put/call ratio was afgelopen vrijdag 0,72 wat aangeeft dat voor elke call optie 0,7 put wordt gekocht. Ter vergelijking vorig jaar was dit verhoudingsgetal onder de 0,4. Twee jaar geleden in maart aan het begin van de pandemie stond deze indicator ruim boven de 1. Als veel beleggers bescherming zoeken wat een put/call ratio aangeeft is het vaak een indicatie voor een omslag in het sentiment. In FT2VS-2022 gaven we al aan dat de huidige situatie sterke overeenkomsten vertoont met die van zes jaar geleden. Natuurlijk is het gevaarlijk om gebeurtenissen in het verleden te projecteren op de toekomst. Maar gezien de ontwikkelingen in de deelmarkten lijkt paniek zoals in de weekeindkranten wordt beschreven overdreven.