Cryptodaling geen probleem voor koopkracht

20 juni 2022

De mogelijke overname van ABN AMRO past in het beeld dat wij over de markten hebben. Aandelenkoersen kunnen dalen maar er komt een moment dat ze te goedkoop zijn geworden.

Dat 2022 een moeizaam jaar is behoeft geen nadere uitleg. In de afgelopen drie maanden zijn er maar enkele weken dat koersen stegen maar de meeste weken werden verliesgevend afgesloten. Ook de afgelopen week was zoals de Amerikanen het omschrijven een “brutal week”.  Hoewel het minder aandacht krijgt zijn de obligatiekoersen wel het meest spectaculair gedaald. In de afgelopen decennia is er niet een periode geweest waar de rente zo scherp is gestegen. Waar wel veel aandacht naar uitgaat is de daling van de cryptomunten.

Meer dan eens hebben we aangegeven dat onze aandacht niet uitging naar deze hype. Er valt geen essentiële waarde aan toe te kennen en dus ook geen fundamenteel oordeel over te vormen. Een ding is nu wel bewezen. De cryptomunten bieden geen zekerheid tegen marktturbulentie. En dus voegt het niets toe aan een gedifferentieerde portefeuille. Waar we ons wel zorgen over maakten (zie FT40A-2021), wat er zou gebeuren als de munten een forse reactie zouden geven. Zou dat het financiële systeem in gevaar brengen? We gaven toen al aan dat het belang van cryptomunten in het totale financiële systeem te verwaarlozen is. Goldman Sachs schreef in mei dat het belang van cryptomunten als percentage van de totale waarde van een huishouden 0,3% is. Aandelen vormen 33% van de totale waarde. De crash in de cryptomunten zal dus geen invloed hebben op de koopkracht van de consumenten. Dat kan een verdere daling van de aandelen wel hebben. Of dat gebeurt is natuurlijk niet te voorspellen. In FT12VS-2022 gaven we al een argumenten waarom dat niet te verwachten is. Maar duidelijk is wel dat er veel ongerustheid is in de aandelenmarkten. Koersen reageren meer op de acties van de centrale banken wereldwijd dan dat er wordt gekeken naar de winstgevendheid van bedrijven. Dat de taak van de centrale banken lastig is behoeft geen argumentatie. De economieën zitten in een hele vreemde fase. Hoge inflatie maar tegelijkertijd ook een lage werkloosheid. Met name dat laatste kan niet worden gezien als een teken van een naderde recessie. Derhalve is de vraag zal de inflatie de komende maanden afnemen. Vorige week kwam de CRB index, een maatstaf voor de prijsontwikkeling van goederen, op het hoogste niveau van het jaar. Maar deze week is deze index 10% gedaald. Ook daalt de zogenaamde Baltic Freight Index die de prijzen van scheepsladingen aangeeft. Ook hier zien we dalingen wat kan impliceren dat het vervoeren van goederen over zee in prijs aan het dalen is. Natuurlijk kan het over twee weken weer anders zijn. Maar economieën weten zich soms snel aan te passen aan gewijzigde omstandigheden. Dat zagen we twee jaar geleden. Als de inflatieangst afneemt en de noodzaak tot hard ingrijpen door de centrale banken dan vermindert kunnen aandelen weer stijgen.