Aandelen niet overgewaardeerd

Het jaar is slechts twee weken oud maar de aandelenindices stijgen dagelijks en in de VS worden weer nieuwe recordstanden op de schermen neergezet.

En dat laatste ondanks de stijgende rente. Nu is onze visie op die rente bekend (zie FT1R-2021) derhalve zal dit niet een dissonant zijn. De stijging van de aandelenkoersen zorgt natuurlijk direct voor de vraag: kan dit zo doorgaan? Er zijn altijd analisten die in een dergelijke situatie stellen dat het niet zo kan blijven doorgaan en wijzen op de risico’s.

Dan wordt niet alleen de stijgende rente als oorzaak genoemd maar ook bijvoorbeeld CAPE ratio. Dit staat voor Cyclically Adjusted Price-to-Earnings. Deze index, ontwikkeld door Robert Shiller van de Yale Universiteit, tracht aan te geven of aandelen een hoge of lage waardering hebben op fundamentele gronden. Vrijdag sloot deze index op 34,26. De gemiddelde stand is 16,78. Derhalve is de waardering van aandelen meer dan het dubbele van het gemiddelde. Sterker nog, de CAPE staat nu hoger dan in 1929 vlak voor de beurskrach toen deze index op 30 stond. Het hoogste niveau bereikte de CAPE in december 1999 met een stand 44,19. Daarna volgde de zogenaamde Internetbubbel. Alle reden om nu bij het minste of geringste op de verkoopknop te drukken. Maar waar CAPE geen rekening mee houdt is de rente. Dat wordt wel gedaan in een model dat het aandelenrisico aangeeft. Door de koerswinst om te keren komt men tot de “earnings yield”. Oftewel het toekomstig rendement op aandelen. Door deze te relateren aan de obligatierente van vijf jaar komt men tot de zogenoemde aandelenrisicopremie. In 2000 was deze negatief. Het rendement op 5-jarige leningen was 4% terwijl de earnings yield rond de 3% was. Nu is het rendement op 5-jarige leningen 0,45% en de earnings yield voor de S&P500 is 2,9%. Er is dus nog een positieve risicopremie en daardoor zijn aandelen in relatie tot obligaties aantrekkelijk. Er moet heel wat gebeuren voordat de risicopremie fors zal dalen en derhalve aandelen minder aantrekkelijk worden. Als eerste denken wij niet zoals gesteld dat de obligatierente fors zal stijgen. Daar komt nog bij dat de winsten van bedrijven naar het memorabele jaar 2020 zal gaan stijgen. Sommigen spreken al over de herhaling van de roaring twenties uit de vorige eeuw. Na de pandemie toen (Spaanse griep) kwam er een enorme consumentenimpuls. Derhalve zal de earnings yield eerder gaan stijgen dan verder dalen. Aandelenkoersen lijken daar nu op vooruit te lopen.